Mollie Maastricht

Via DITT office makers kregen wij de vraag om de E- installaties te voorzien van het nieuwe kantoor
van Mollie, in het Eiffel gebouw te Maastricht. Op het eerste gezicht een eenvoudige installatie, maar
vanwege de strenge eisen, namelijk de monumentale waarde van het Eiffel gebouw, bleek dat het
toch niet zo simpel was. Boren in plafonds en wanden was uit den boze. Met vernuftige oplossingen,
veel overleg met DITT en de gebouw-eigenaar, zijn we uiteindelijk tot een hele mooie oplossing
gekomen om onze installaties zo optimaal mogelijk te installeren. Het resultaat mag zeker gezien
worden.