Q-Park Kooldok

Voor Q-park Belgium realiseerden wij recentelijk een 2-tal installaties in Antwerpen, te weten
parking Steendok en Kooldok. Wij verzorgden hier de bekabelingswerken voor de data-installaties
van het Parkeer Management Systeem. Reeds jaren worden wij ingeschakeld door Q-park voor
vraagstukken met betrekking tot de data van hun Pass systeem, welke wij op meer dan 120 lokaties
in Nederland-Belgie en Duitsland hebben gerealiseerd. Daarnaast verzorgen wij het jaarlijks
onderhoud op deze installatie, voornamelijk in Belgie.